Literarni konkurs za učenike OŠ „BEGOV HAN“

Osnovna škola „Begov Han“ u saradnji sa udruženjem građana „Bridge“ iz Sarajeva raspisuje literarni konkurs za učenike Osnovne škole „Begov Han“ na temu: „Mostovi prijateljstva“ u okviru Književne manifestacije „Begovo Pero“.


Osnovna škola „Begov Han“ i Udruženje građana „Bridge“ iz Sarajeva raspisuju literarni konkurs za najbolja ostvarenja u oblasti poezije i kratke priče za učenike Osnovne škole „Begov Han“ iz Begov Hana, Općina Žepče.

Tema literarnog konkursa: „Mostovi prijateljstva“
Konkurs je otvoren od: 01. decembra do 15. decembra 2017. godine

 

Opšti uslovi konkursa

Jedan osnovac dostavlja jednu pjesmu i/ili jedan prozni tekst, ne kraći od tri kucane stranice uz obavezan Times New Roman i font 12, prored 1,5.
Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani učenici Osnovne škole „Begov Han“
Radovi se dostavljaju u koverti, pod šifrom, s tim što se rješenje šifre (ime i prezime autora, godine i razred, adresa i škola, broj telefona) dostavlja u posebnoj koverti uz rad.
Na koverti obavezno navesti „Prijava na literarni konkurs…“.

Radove dostaviti do 15. decembra 2017, na adresu: Osnovna škola „Begov Han“, bb. 72233 Begov Han, Žepče ili lično predati direktoru škole.

Nagrade

Udruženje građana „BRIDGE“ Sarajevo dodjelit će tri nagrade:

za 1. Mjesto: 150, 00 KM,
za 2. Mjesto: 100, 00 KM,
za 3. Mjesto: 50, 00 KM.

 

– Rezultati konkursa bit će objavljeni i nagrade dodijeljene krajem decembra 2017. godine u okviru Književne manifestacije „Begovo Pero“ Begov Han.

Podijeli objavu:
error: Sadržaj je zaštićen !!